Пројекти

Санација енергетских губитака и побољшање енергетске ефикасности

  • Реализација: 2016. године
  • ОШ Никола Тесла Кљајићево

Опис пројекта

9. децембра 2016. године потписан је угувор са Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај о финансирању пројекта Санација енергетских губитака и побољшање енергетске ефикасности унутрашње расвете.