Кљајићево

Неколико речи о насељу

Кљајићево је насеље у општини Сомбор у Западнобачком управном округу. Од Сомбора је удаљено 13 километара. Према попису становника из 2002. године, Кљајићево је имало 6012 становника са око 1800 домаћинастава. Већинско становништво у Кљајићеву чине Срби, а због плодног земљишта пољопривреда је најважнија привредна грана.

Први запис о несеобини на просторима дањашњег Кљајићева је још из давне 1391. године када се помиње назив Сент Кирај тј. Свети Крај за време Краљевине Мађарске, када су и већинско становништво у овом крају чинили Мађари.

За време Отоманског царства, мађарско становништво се повукло из Бачке а доселило се српско становништво. 1590. године, у отоманским списима, спомиње се насеље Керња, а 1601. јавља се под називом Крњаја коју су насељавали Срби. Први званично евидентирани досељеници на ове просторе датирају из периода од 1720. до 1740. године.1760. године почиње досељавање немачког становништва из јужне Немачке. Према првом попису становништва из 1765. године забележено је 750 становника од чега је 59% било Немаца, 21% Мађара и 20% Словака, Чеха и осталих нација.Немци су на овим просторима живели до периода након Другог светског рата када је почело њиохово исељавање.

1948. године почиње колонизација становништа из Лике, са Кордуна и Баније. 1949. године, село је добило назив Кљајићево по народном хероју Милошу Кљајићу, пореклом са Кордуна.Традиција, обичаји и начин живота досељеног народа и данас се негује у Кљајићеву.

Image
Image
Image