Пројекти

Европска мобилност у циљу модернизације наставе

  • Реализација: 2022. године
  • ОШ Никола Тесла Кљајићево

Опис пројекта

Европски пројекат мобилности под називом "Европска мобилност у циљу модернизације наставе", који је наша школа реализовала током протекле три године, завршен је 31. августа 2022. године. У оквиру овог пројекта троје запослених је похађало стручне семинаре у сарадњи са партнером из Италије на тему савремених метода учења и наставе, употребе информационо-комуникационих технологија у настави и инклузије. Током семинара водили смо дневник мобилности на школском блогу

(https://osnteslakljajicevo.wixsite.com/euromobilnost1) на којем могу да се виде садржаји семинара. Након стручног усавршавања, стечена знања пренели смо колегама на Наставничким већима. Примену стечених знања реализовали смо кроз огледне часове, школске пројекте и едукативне активности на отвореном.

Дневник целокупног пројекта може се погледати на следећем линку : https://read.bookcreator.com/fGHgUvAzY2bmyYquhCmwmWSEsJj2/B8zl-rPAQFOoL2a3jHF9XQ.

Посебно се могу погледати и дневници поједниначних активости на следећим линковима :

https://read.bookcreator.com/fGHgUvAzY2bmyYquhCmwmWSEsJj2/TrK1b0fwQGKbplfwxLs25Q

https://read.bookcreator.com/fGHgUvAzY2bmyYquhCmwmWSEsJj2/bN3D1it0Smy1wepwUGJQfw

https://read.bookcreator.com/fGHgUvAzY2bmyYquhCmwmWSEsJj2/6rwXXszNSIqkYo0GEqivaw

https://read.bookcreator.com/fGHgUvAzY2bmyYquhCmwmWSEsJj2/CAskR1RGTt252bSs4sr5iQ

https://read.bookcreator.com/fGHgUvAzY2bmyYquhCmwmWSEsJj2/4B9CRABFTxyDSqSR-0OYdA

https://read.bookcreator.com/fGHgUvAzY2bmyYquhCmwmWSEsJj2/u3koU1GrTOa5xddHv8fcXA